ကားမောင်းသမားများ၊ ကားမောင်းလိုင်စင်ရရှိဖို့ ဖြေဆိုချင်သော သူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော မိုဘိုင်းဖုန်း အက်ပလီကေးရှင်း App တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

  • သတိပေး လမ်းညွှန် ဆိုင်းဘုဒ်များ
  • လိုက်နာရသော အခြေခံ လမ်းစည်းကမ်းများ
  • လိုင်စင်အတွက် မေးခွန်းများ ဖြေဆို လေ့ကျင်ရန်
  • နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ သိရှိဖို့

ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ယခုထုတ်လုပ်ထားသော အက်ပလီကေးရှင်းမှာ စမ်းသပ်နေခြင်းဖြစ်၍ အမှားများတွေ့ရှိပါက သို့မဟုတ်လဲ ဒိထက်တိုးတက်စေလိုပါက အကြံပြုချက်များပေးနိုင်ပါသည်။

Active Wheel app is developed by Active Wheel team in collaboration with MountMANDALAY, Digital Design and Development Studio.

Contact

You can contact at [email protected] for inquiry or suggestion regarding the app.